ภาพบรรยากาศการติว O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.6

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:06โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:06 โดย Jetsada Siriphok ]

        ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ โดยมีวิทยากร คือ ครูณัฐธยาน์  ขันบุตร และครูสบาไพ คำเลิศ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการติวเป็นอย่างมาก โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments