ภาพบรรยากาศการติว O-NET วิชา ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:09โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:09 โดย Jetsada Siriphok ]

       วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้าติวรายวิชา ภาษาไทย โดยมีวิทยากร คือ  ครูนันทิยา วงศ์วิจิตร และช่วงบ่ายติวรายวิชา วิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยากร คือ ครูยุวธิดา มุทา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการติวเป็นอย่างมาก โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments