ภาพบรรยากาศการติว O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:11โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:11 โดย Jetsada Siriphok ]


      วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้าติวรายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากร คือ  ครูณัฐพร  ก้อนรัตน์ และช่วงบ่ายติวรายวิชา คณิตศาสตร์ โดยมีวิทยากร คือ สบาไพ คำเลิศ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการติวเป็นอย่างมาก โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments