ภาพบรรยากาศการติว O-NET วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.6

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:07 โดย Jetsada Siriphok ]


       ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีวิทยากร คือ ครูลาวัลย์ หวานใจ และครูเกสร ลาภสาร ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการติวเป็นอย่างมาก โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments