ภาพกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน Summer Adjustment Camp FLIP Program นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์8 พ.ค. 2562 02:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 02:04 ]

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดค่ายปรับพื้นฐาน Summer Adjustment Camp FLIP Program นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments