ภาพรวม ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์3 มี.ค. 2563 01:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เนื่องในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 และ 6 ของ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานแนะแนวจึงได้จัดกิจกรรมบันทึกภาพแห่งความประทับใจเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments