พิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์8 ส.ค. 2561 00:19โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เช้าวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม  รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments