พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 03:14 ]

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.15 - 10.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม  รักพรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกศิษย์และภายในงานพิธีไหว้ครูได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากคณะครูและหน่วยงานต่างๆ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments