พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ไทย-นิวซีแลนด์-อเมริกา

โพสต์2 ธ.ค. 2562 23:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 00:02 ]
นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ไทย-นิวซีแลนด์-อเมริกา กับองค์กรแลกเปลี่ยน PAX ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักวัฒนธรรมและการศึกษา กระทรวงศึกษา กระทรวงการต่างประเทศให้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและจัดการโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดใน
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม
Comments