พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด”

โพสต์27 มี.ค. 2563 19:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วม
พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด” ในการนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา
Comments