พิธีลงนามในสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 21:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 21:44 ]

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช ท่านรองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments