พิธีลงนามตามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (MOU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โพสต์3 มี.ค. 2562 22:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและข้าราชการครูของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีลงนามตามข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (MOU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศดังนี้
Comments