พิธีมุทิตาจิตให้กับบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:36 โดย Jetsada Siriphok ]

      เช้าวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้กับบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ดังนี้
        1. นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์ ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
        2. นางสายจิต อดกลั้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
        3. นางสาวสุรางรัตน์ ศรีพุทธรินทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เนื่องจากได้ย้ายสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร
        4. นายอนุชา ชาติวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจากได้ย้ายสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ซึ่งการจัดพิธีมุทิตาจิตครั้งนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ และสมเกียรติ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม  รักพรม ได้กล่าวอำลา พร้อมทั้งให้แนวคิดแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  ซึ่งได้ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

Comments