พิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับรองผู้อำนวยการและคุณครูธุรการคนใหม่

โพสต์2 พ.ย. 2563 18:58โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์  และนางจิรรัตน์ ธนะวิโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  และครูธุรการคนใหม่ นางสาวภัทรศยา บัวลา ในการนี้ นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments