พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่สู่รั้ว ฟ้า-ขาว

โพสต์17 ก.พ. 2562 20:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 00:24 ]

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. กลุ่มงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่สู่รั้ว ฟ้า-ขาว จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่
(๑) นางสาวกมลรัตน์ บุญยืน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาไทย
(๒) นางสาวกัญญ์วรา เพ็งภา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาไทย
(๓) นายวัฒนา กลมเกลียว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา
(๔) นายจิระศักดิ์ ภูบุญอ้วน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาจีน
ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับบุคลากรทั้ง ๔ ท่าน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้
Comments