พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

โพสต์31 มี.ค. 2564 23:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 01:25 ]

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ในการนี้ นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่าน ซึีงมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments