พิธีมอบดอกไม้ต้อนรับรองผู้อำนวยการและคุณครูคนใหม่

โพสต์4 พ.ย. 2564 21:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้ต้อนรับรองผู้อำนวยการและคุณครูคนใหม่ 
1.นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2.นายกิตติพงษ์ พงษ์พันนา ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้น ม.5 รายวิชาคณิตศาสตร์
3.นางสาวสุธิดา วิจิตรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้น ม.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ
ในการนี้นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวแสดงความยินดี โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments