พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

โพสต์6 พ.ย. 2562 22:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.10 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญไ ด้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือที่ได้ร่วมงาน    ชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชภิเษก        ในการนี้นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติมComments