พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดจัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา

โพสต์30 ส.ค. 2561 19:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 20:09 ]


เช้าวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดจัดบอร์ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา ในการนี้ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวลำพูล  ลาพานิช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนครั้งนี้ด้วย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้ 

Comments