พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวัน Language Day 2018(Christmas Day & Chines New YEAR) ที่ผ่านมา

โพสต์8 ม.ค. 2562 18:35โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 18:38 ]

เช้าวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวัน Language Day 2018 (Christmas Day & Chines New YEAR) ที่ผ่านมา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments