พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓

โพสต์23 ต.ค. 2561 19:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เช้าวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments