พิธีมอบเกียรติบัตรการนำเสนอ IS2 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์1 เม.ย. 2564 20:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.10 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการนำเสนอ IS2 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments