พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ครั้งที่ ๗ (Thai Social Test 2018)

โพสต์13 ธ.ค. 2561 21:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. หลังกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชนะการสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ครั้งที่ ๗ (Pre ONET Thai Social Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑        ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments