พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โพสต์21 ก.พ. 2562 18:48โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments