พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ม.๒ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน IS๒

โพสต์26 ก.ย. 2561 20:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 20:50 ]

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่ได้รางวัลในการนำเสนอผลงานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีการมอบและได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

Comments