พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันตอบปัญหาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์1 พ.ย. 2561 23:11โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันตอบปัญหาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments