พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรม "สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ"

โพสต์28 พ.ย. 2561 17:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 20:00 ]

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ จำนวน ๓ คน ได้แก่ (๑) นางสาวจิราวรรณ พูลเพิ่ม (๒) นายภูธร โพธารินทร์ (๓) นายปฏิภาณ บุญธรรมมา และครูผู้ฝึกสอน นายเจษฎา ศิริโภค ที่เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรม "สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ"ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments