พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบติดค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โพสต์18 ม.ค. 2561 18:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 22:21 ]
   
    วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สามารถสอบติดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ได้แก่
ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย1
    1.ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม สาขาชีววิทยา
      (1) นายปิยะรัตน์  ลอยลม  ม.6/1
      (2) นายอนวัช  สิถิระบุตร ม  ม.6/1
      (3) นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก  ม.6/1
      (4) นางสาวพณิชชยา  วุฒิฉันท์  ม.6/1
    2.ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ สาขาชีววิทยา
      (1) นางสาวปิยดา  ลุสมบัติ  ม.5/1
      (2) นางสาวสมฤทัย  ไขแสง  ม.6/2
    3.ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สาขาฟิสิกส์
  (1) นายรชต  ลูกไทย  ม.5/1
 ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย2
    1.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สาขาชีววิทยา
      (1) นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก  ม.6/1
      (2) นายปิยะรัตน์  ลอยลม  ม.6/1
      (3) นางสาวปิยดา  ลุสมบัติ  ม.5/1
      (4) นางสาวสมฤทัย  ไขแสง  ม.6/2
    2.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สาขาฟิสิกส์
    (1) นายรชต  ลูกไทย  ม.5/1
    ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบครั้งนี้และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments