พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารที่มีจิตอาสาและปฏิบัติหน้าที่งานจราจรโรงเรียนสม่ำเสมอเป็นอย่างดียิ่ง

โพสต์27 ก.ย. 2561 20:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 20:29 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารที่มีจิตอาสาและปฏิบัติหน้าที่งานจราจรโรงเรียนสม่ำเสมอเป็นอย่างดียิ่ง ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments