พิธีมอบเกียรติบัตรวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์4 ก.ค. 2561 20:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันภาษาไทย ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยประมวลภาพได้ดังนี้Comments