พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ

โพสต์10 ธ.ค. 2559 05:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2559 05:52 โดย Jetsada Siriphok ]


       เช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์  รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการทำพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิชาการและได้มอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาวสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพบรรยากาศดังนี้

Comments