พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:12 โดย Jetsada Siriphok ]


       เช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ซึ่งได้แก่
       1. เด็กหญิงณัฐวรา    หมุนคำ  ชั้น ม.1/1 รางวัลชมเชย วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
       2.เด็กหญิงสุดารัตน์    พูลเพิ่ม ชั้น ม.3/1 รางวัลชมเชย วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
     และ ครูณัฐธยาน์  ขันบุตร รางวัลครูผู้ร่วมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ประจำปีการศึกษา 2559 

       โดยในการนี้ ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมกับนักเรียน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

รวมรูปภาพทั้งหมด

Comments