พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์6 ก.พ. 2560 20:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 20:00 โดย Jetsada Siriphok ]

       ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม  ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จากการสอบค่ายโอลิมปิกและนักเรียนทีมหุ่นยนต์ที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คว้าแชมป์ของประเทศไทย ดังรายชื่อต่อไปนี้
นักเรียนที่สอบผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ
      ค่ายชีววิทยา โดยมีครูเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม เป็นครูผู้ฝึกสอน
     1. นางสาวนฤมล    ค่าแพง  ชั้น ม.5/1 ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
     2. นางสาววายุ    บุญสุภาพ  ชั้น ม.6/1 ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาาจเจริญ และค่าย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
     การทดสอบความรู้ทางววิชาการ  โดยมีครูสงบ กาณารักษ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน
     1. นางสาววายุ    บุญสุภาพ  ชั้น ม.6/1 เหรียญทอง ภาษาอังกฤษ
     2. นางสาวกนกพรรณ    นามโสภา ชั้น ม.6/1 เหรียญเงิน ชีววิทยา
     ค่ายเคมี โดยมีครูณัชธฤต เกื้อทาน เป็นครูผู้ฝึกสอน
     1. นายปิยะรัตน์    ลอยลม ชั้น ม.5/1 ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร และค่าย 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
     2. นายอนวัช    สิถิระบุตร ชั้น ม.5/1 ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
     3. นายเฉลิมเกียรติ    กาเผือก  ชั้น ม.5/1 ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
     ค่ายฟิสิกส์ โดยมีครูอนุชา ชาติวงศ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน
        นายรชต    ลูกไทย  ชั้น ม.4/1 ค่าย2 ศูนย์ขยายผล โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
    นักเรียนทีมหุ่นยนต์ บังคับมือ ม.ต้น โดยมีครูทองแสง หน่อแก้ว และครูดารากรณ์ อัปกาญจน์ เป็นครูผู้ฝึกสอน
       1. นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.3/2 
       2. นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.3/7
       3. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.2/6
     โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Yes

รูปภาพทั้งหมด

Comments