พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

โพสต์6 ม.ค. 2559 21:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2559 21:53 โดย Jetsada Siriphok ]

  วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 (Pre O-NET Science Test 2015) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์ เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments