พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 (Pre O-NET Math Test 2019) ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 ม.ค. 2563 22:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2563 22:29 ]

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.15 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชนะลำดับที่ 1-10 ของการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12  (Pre O-NET Math Test 2019) ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้     นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะ
ณ บริเวณหน้าเสาธง
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม


Comments