พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถวิชา ภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 5

โพสต์20 ธ.ค. 2559 00:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2559 00:28 โดย Jetsada Siriphok ]


          เช้าวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชนะการสอบแข่งขันความสามารถวิชา ภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 5 (Pre O-NET Thai-Social Test 2016) ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์  รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments