พิธีมอบทุนการศึกษาและการมอบเสื้อสามารถให้กับตัวแทนนักเรียน

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:20 โดย Jetsada Siriphok ]

           เช้าวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ งานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้คัดเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง มีความประพฤติดี เพื่อรับทุนของแพทย์หญิงอภิษฎา  เวชกรณ์ จำนวน 4 ทุน ได้แก่ 

            1. นส อาภรณ์ นันตะวัน 4/2 (5,000×3ปี)
            2. นส กุลธิดา จำนงศิลป์ 4/2 (5,000×3ปี)
            3. นส จิราวรรณ พูลเพิ่ม 4/2 (5,000×3ปี)
           4. นส แพรวา ศรีปราชญ์ 4/6 (5,000×3ปี)

     หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม รักพรม ได้มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือที่ประเทศจีนได้แก่

           1. นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.4/2
           2. นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.4/3
           3. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.3/3

ในการนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวอวยพรให้กำลังใจแก่นักเรียนก่อนออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในวันนี้ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments