พิธีมอบทุนกตัญญูและต้อนรับครูชาวต่างชาติ

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:16 โดย Jetsada Siriphok ]

         เช้าวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ งานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความกตัญญูกตเวทีเข้ารับทุนการศึกษาจากศิษย์เก่านาหว้าวิทยาคม รุ่น 5 ซึ่งได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 48 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนปทุมราชวงศา ขอขอบพระคุณศิษย์เก่านาหว้าวิทยาคม รุ่น 5 ทุกท่านที่ร่วมกันมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และหลังจากพิธีมอบทุนการศึกษา ทางโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ให้การต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ ที่จะมาสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ประมวลภาพกิจกรรมในวันนี้ดังนี้

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด


คลิกดูรูปภาพทั้งหมด

Comments