พิธีเปิดค่ายปรับพื้นฐาน Summer Adjustment Camp FLIP Program นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์6 พ.ค. 2562 20:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 20:19 ]

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีเปิดค่ายปรับพื้นฐาน Summer Adjustment Camp FLIP Program นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องบริดจสโตน ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช ท่านรองผู้อำนวยการได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments