พิธีเปิดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" และการประชุมอบรม (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)

โพสต์8 ก.ย. 2559 01:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 01:51 โดย Jetsada Siriphok ]


         ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559  นายพิชิต  กะมณี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเชิดศักดิ์  สมศรี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" และการประชุมอบรม (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย)  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีท่านรองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด

Comments