พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินรทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โพสต์27 ก.ค. 2561 22:02โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินรทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ได้มีกองลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมด้วย โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประมวลภาพกิจกรรมได้ดังนี้
Comments