พิธีต้อนรับ ดร.เถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์ และนางจิรรัตน์ ธนะวิโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

โพสต์11 พ.ย. 2563 22:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้จัดพิธีต้อนรับ ดร.เถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ และนางจิรรัตน์ ธนะวิโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments