พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์4 ธ.ค. 2558 01:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2558 01:12 โดย Jetsada Siriphok ]

ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนปทุมราชวงศาจึงได้จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพิธีการได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

Comments