ผู้อำนวยการ ได้มอบทุนการศึกษาเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนตัวให้กับนักเรียนที่ความประพฤติดี

โพสต์12 ส.ค. 2562 19:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

เช้าวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบทุนการศึกษาเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนตัวให้กับ เด็กหญิงสิริวรรณ สิงค์นาค ชั้น ม.๓/๒ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ต่อความยากลำบาก ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments