ผอ.สุกิจ จันทบาล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.อบอจ. ครั้งที่ 1/2565

โพสต์22 เม.ย. 2565 02:11โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
Comments