ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเปิดโลกภาษา (Language Day)

โพสต์16 พ.ย. 2565 18:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ คุณครูณัฐพร ก้อนรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ม.6 ได้แก่ 1) นางสาวศลิษา  สิ่งสิน ม.6/1  2) นางสาวญาณวิภา  ทวีพันธ์ ม.6/1 ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเปิดโลกภาษา (Language Day) ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 1 ธันวาคม 2565 นี้  
Comments