ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสำคัญของครูยุค 4G

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:45 โดย Jetsada Siriphok ]


           เช้าวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 สหวิทยาเขต 2 (อำนาจเจริญ) ได้จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 2 (อำนาจเจริญ) เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะสำคัญของครูยุค 4G ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ครั้งนี้ คือ นายเฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ซึ่งได้ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมวันแรกดังนี้

รวมรูปภาพทั้งหมด

รวมรูปภาพทั้งหมด


Comments