ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

โพสต์1 ส.ค. 2565 01:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกำนัน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Comments