ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์22 ก.ย. 2564 00:14โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2564 03:46 ]
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการ และ นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาวิชาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments