ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (Subject Meeting : SM 3)

โพสต์13 พ.ย. 2563 03:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. นายสงบ กาณารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ      กลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study : LS)  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (Subject Meeting : SM 3) 
ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments